Choď na obsah Choď na menu
 

Medžugorje

p1010171.jpg

Keď prídeš do Medžugoria...
 
Keď prídeš do Medžugoria, dozvieš sa, že si pozvaný na modlitbu. Nie iba rannú a večernú, samostatnú či spoločnú, ale i na modlitbu srdcom.
Dozvieš sa, že ťa Panna Mária volá k modlitbe pred krížom, pred Prevelebnou oltárnou sviatosťou. Taktiež ťa pozýva, aby si sa dobre vyspovedal, aby si sa dobre pripravil na svätú omšu a aby si sa poďakoval po jej skončení. Cez posolstvá budeš povzbudzovaný, aby si sa zasvätil Bohu cez Pannu Máriu. Zasvätiť sa Bohu znamená: rozhodnúť sa každý deň pre lásku, pre odpustenie, pre milosrdenstvo – proti zlu a hriechu, proti satanovi a všetkým jeho činom, taktiež proti akejkoľvek spolupráci s ním.
Každú modlitbu sa môžeme narýchlo pomodliť tak, že sa všetko pomodlíme, ale pritom sa nestretneme s Ježišom a Máriou. Ak tak robíme, hrozí nám nebezpečenstvo, že budeme bezmyšlienkovite márniť čas. A takto si modlitbu nikdy nezamilujeme. Preto je dôležité nájsť si čas na modlitbu.
Všetko je zamerané na osobu Ježiša Krista. Panna Mária si je vedomá toho, že všetky vlastnosti, ktoré má, sú iba výsledkom jej osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. A všetko to, čo nám radí, má iba jeden cieľ: priviesť nás k Ježišovi.
A prísť k Ježišovi znamená prísť k živému prameňu, ktorý dáva vodu, čo nikdy nevysychá. Lebo Ježiš je vzorom človeka a súčasne i Bohom.
Tieto modlitby sú utkané z modlitbových skúseností a spojené s posolstvami. Nech ony i tebe, drahý pútnik, pomôžu vykročiť k Ježišovi! A on ťa pritiahne bližšie k pokoju, láske, zmiereniu a k spoločenstvu všetkých ľudí ako k bratom a sestrám, k prepojeniu Božieho ľudu v jednu veľkú rodinu. A práve taká rodina sa stretáva v Medžugorí zo všetkých štyroch strán sveta. „Kristus je jej hlavou, Duch Svätý silou, Panna Mária je jej Matkou a nebo je jej domovom.“
Iba tak budeme môcť všetci okúsiť, ako dobre je byť spolu, zhromaždiť sa ako bratia a sestry okolo tej istej Matky, ktorá nás vedie ďalej a neprestane viesť, pokiaľ všetci neprídeme do domu Otca.
Drahý pútnik, nech tvoj príchod sem bude bližším krokom k tomu všetkému a konečnou prípravou na bezpečný prechod do večného domova!